Daň z nabytí nemovitosti začal platit od 1.11.2016 kupující


07. 11. 2016
Daň z nabytí nemovitosti začne od 1.11.2016 platit kupující. Sazba daně se nemění, zůstane i nadále 4 %. Zaniká povinnost ručení za daň. Podle doposud platné právní úpravy byla daň z nabytí nemovitých věcí v případech koupě nebo směny jedinou daní, kde si smluvní strany mohly zvolit, kdo bude jejím poplatníkem.

V případech, kde se smluvní strany nedohodly jinak, byl poplatníkem daně převodce. Novela zákona jednoznačně zavádí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tedy kupující.

Mělo by tak dojít i ke zjednodušení správy daně. Pro kupující je to ovšem zásadní změna, která se projeví v další finanční zátěži při pořízení nemovitosti. Kupující bude muset mít peníze na daň buď v hotovosti navíc, nebo si na daň půjčit společně s hypotékou.

Většina bank již dnes umí daň z nabytí nemovitosti zahrnout do hypotéky - podmínkou ovšem je, aby bylo vše řádně popsáno v kupní smlouvě a také, aby byla dostatečná hodnota zastavované nemovitosti.

Pozor, ať daň nezaplatíte dvakrát

Pokud jste návrh na vklad podali na katastr do konce října 2016, platí se daň z nabytí nemovitosti podle dosavadního zákona, tzn. „postaru“.

Pokud však bude návrh podán až 1. listopadu 2016, platí daň z nabytí nemovitosti vždy kupující. Proto je nutné dohodnout si vypořádání kupní ceny za nemovitost.

Když to bude nyní po 1. listopadu 2016, měla by už smlouva a způsob vypořádání kupní ceny odpovídat nové právní úpravě. Kupující tak musí počítat s tím, že daň bude platit jen on sám, jinak mu hrozí nebezpečí, že daň zaplatí dvakrát a bude se muset s prodávajícím složitě a zřejmě i bezúspěšně dohadovat o vrácení části kupní ceny.

 

» Další novinky …


Lidé si na poslední chvíli půjčují levně, zdražení hypoték se blíží

Od dubna 2017 se začnou finanční ústavy při poskytování hypoték řídit přísnějším doporučením České národní...

Číst více »

Daň z nabytí nemovitosti začal platit od 1.11.2016 kupující

Daň z nabytí nemovitosti začne od 1.11.2016 platit kupující. Sazba daně se nemění, zůstane i nadále 4 %....

Číst více »

Stavební spoření - ukončení stavebního spoření u nezletilého účastníka

Dne 6. 4. 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření týkající se výpovědí smluv...

Číst více »